Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Minh Long

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:56

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Minh Long