Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:08 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:09 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:09 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:09 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:09 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:10 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:10 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 30 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ba Đồn

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:04

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.66 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ba Đồn