Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ba Đồn

mây rải rác

14°

mây rải rác

Cảm giác như 13°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:26/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

14°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

68%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:26 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ba Đồn