Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ba Đồn

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

72%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

5.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ba Đồn