Dự báo thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.5%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T6 31/03
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06
T7 01/04
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/18:06
CN 02/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:06
T2 03/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Ninh

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:06

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Ninh