Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:53
T6 24/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:53
T7 25/03
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:53
CN 26/03
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:53
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.6%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Xuân

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:53

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Xuân