Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.1%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.5%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.8%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn