Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.2%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.5%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.3%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Sơn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn