Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
5.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
5.68 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
6.43 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:07

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy