Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức - Long An 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:06 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:06 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:06 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:06 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bến Lức - Long An 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bến Lức - Long An 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bến Lức

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.83 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bến Lức