Thời tiết Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát

mây đen u ám

32.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
Thấp/Cao

25.2°

/

33.6°

Độ ẩm tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
Độ ẩm

76%

Tầm nhìn tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
Điểm ngưng

27.5°

Tia UV tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
UV

9.21

Nhiệt độ Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
32.7° / 41°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
26° / 26.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
26.9° / 28°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát
29.2° / 36.4°

Thời tiết Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát theo giờ

1:00 pm

32.7° / 39.6°

weather

dewpoint 73 %

mưa vừa

2:00 pm

32.4° / 39.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 40°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 39.4°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.9° / 39°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 36.8°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

27.1° / 32.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

27.4° / 32.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

10:00 pm

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26.4° / 26.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.9° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 26.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 33.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 36.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 38.2°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 41.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.2° / 43.8°

weather

dewpoint 55 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36.1° / 43.8°

weather

dewpoint 52 %

mưa nhẹ

2:00 pm

37.5° / 44.4°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

3:00 pm

36.1° / 43.2°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

4:00 pm

36.1° / 43.2°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

5:00 pm

34.2° / 41.8°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

6:00 pm

30.2° / 37.1°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 35.8°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.7° / 32.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.7° / 31.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 31.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.3° / 31.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 30.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 27.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 34°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.8° / 37.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.8° / 39.8°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

34° / 40.6°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.9° / 42°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát những ngày tới

Lượng mưa Xã Quang Kim - Huyện Bát Xát những ngày tới