Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:55 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:54 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:53 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:52 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:50 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:49 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:48 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:47 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:46 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:45 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:44 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:43 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:43 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:42 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:41 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:40 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:39 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:38 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:38 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sìn Hồ

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/17:55

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.75 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sìn Hồ