Thời tiết Kon Tum theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

9.699 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

98%

T6 09/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.662 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.37 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.066 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Thời tiết Kon Tum

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

9.699 km

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Kon Tum