Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:37 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:32 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:31 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:31 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:28 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:27 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:25 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:25 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tu Mơ Rông

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:37

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.311 km

wind

Gió

0.89 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tu Mơ Rông