Dự báo thời tiết Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.5%
 • Lượng mưa
  2.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.7%
 • Lượng mưa
  5.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  3.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Quao

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Quao