Dự báo thời tiết Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T5 23/03
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T6 24/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:09
T7 25/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09
CN 26/03
mây thưa
34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gò Quao - Kiên Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gò Quao

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gò Quao