Dự báo thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  2.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.1%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
T7 11/02
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:51
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Cừ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

1.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cừ