Dự báo thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phù Cừ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cừ