Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
5.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
5.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

6.69 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền