Dự báo thời tiết Huế 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:23 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
4.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:25 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huế 15 ngày tới

Lượng mưa Huế 15 ngày tới

Thời tiết Huế

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

58%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

2.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:21 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huế