Dự báo thời tiết Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  16.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T4 04/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:47
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  9.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.8%
 • Lượng mưa
  4.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Long Mỹ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:48

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.231 km

Gió

4.04 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Long Mỹ