Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:08 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:08 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:08

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành