Dự báo thời tiết Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
5.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Can Lộc

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.18 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Can Lộc