Dự báo thời tiết Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  9.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  10.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  25.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  3.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:48
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  18.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Cầu Giấy

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cầu Giấy