Dự báo thời tiết Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T2 06/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  5.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  2.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Cầu Giấy

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.7 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cầu Giấy