Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.1%
 • Lượng mưa
  3.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.9°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.4%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.4%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.8%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Đức

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Đức