Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.5°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/37.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:37
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.6%
 • Lượng mưa
  1.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/36.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  11.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T4 14/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  4.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  15.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mỹ Đức

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

29°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mỹ Đức