Dự báo thời tiết Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 22/02
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.6%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.7%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Hồng - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Thời tiết Xã Nam Hồng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nam Hồng