Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Vì

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Vì