Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:44 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:45 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Vì

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:44

Thấp/Cao

12°

/

22°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

UV

7.16

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Vì