Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:57 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:57 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Păh

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:57

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Păh