Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Chư Păh - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Chư Păh

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:36

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Chư Păh