Dự báo thời tiết Đồng Tháp 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp 15 ngày tới

Lượng mưa Đồng Tháp 15 ngày tới

Thời tiết Đồng Tháp

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.21 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Tháp