Thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.405 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.484 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.524 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.991 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.745 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

98%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.571 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.369 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

96%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy Đức

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức