Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:43 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Song

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.2 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song