Thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

T7 10/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.36 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.475 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.324 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

98%

CN 11/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.887 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.717 km

UV

1.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.137 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cư M'gar

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar