Dự báo thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nguyên Bình

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nguyên Bình