Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cà Mau

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:09

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cà Mau