Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:44
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  16.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:43
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  10.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  10.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:44

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dầu Tiếng