Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Bình Định 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:46 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:48 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:48 pm

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Lão - Bình Định 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Lão - Bình Định 10 ngày tới

Thời tiết Huyện An Lão

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/17:45

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.72

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Lão