Dự báo thời tiết Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:01 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:01 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:01 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:01 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:01 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:01 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:01 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:01 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:01 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:01 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:01 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:01 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:01 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:01 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:01 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:01 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:01 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Xuyên Mộc

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:01

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.03 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xuyên Mộc