Thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

67%

T5 18/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.47 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

63%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.02 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.25 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thoại Sơn - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thoại Sơn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thoại Sơn