Thời tiết Yên Bái theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.23

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

65%

T5 23/03
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

66%

T6 24/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Yên Bái

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:03 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái