Thời tiết Yên Bái theo giờ

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

71%

CN 03/03
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

82%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Yên Bái

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

14°

/

19°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

UV

2.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái