Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 20 ngày tới


Lượng mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 20 ngày tới

Thời tiết Nghĩa Lộ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:12

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.38

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nghĩa Lộ