Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Nghĩa Lộ

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

4.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Nghĩa Lộ