Dự báo thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:21 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:24 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:24 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Chấn - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Chấn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:14

Thấp/Cao

19°

/

25°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

6.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Chấn