Thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

84%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

80%

T3 30/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trấn Yên

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trấn Yên