Dự báo thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/21.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  5.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  6.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  5.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.8%
 • Lượng mưa
  3.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Lượng mưa
  3.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trấn Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:52

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9.567 km

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trấn Yên