Dự báo thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trấn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trấn Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trấn Yên