Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  2.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 13/04
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 14/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/04
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.9%
 • Lượng mưa
  5.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.2%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mù Căng Chải