Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:21 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:24 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:24 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:25 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:25 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:15

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mù Căng Chải