Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.2%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  5.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.6°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.5%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mù Căng Chải