Dự báo thời tiết Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  5.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  5.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50%
 • Lượng mưa
  2.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47%
 • Lượng mưa
  2.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:55
CN 12/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Yên Bái

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:53

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.22

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái