Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

39°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

39°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:21 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Yên Bái

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:12

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái