Dự báo thời tiết Yên Bái 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:49 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:43 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:40 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:39 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:38 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:37 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:36 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:35 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:34 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:34 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:33 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:32 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái 20 ngày tới


Lượng mưa Yên Bái 20 ngày tới

Thời tiết Yên Bái

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:49

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Yên Bái