Xu hướng thời tiết từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020

KTT – Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 01/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 01 và tháng 02/2020.

Hiện tượng ENSO

Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020.

Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình, dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông; trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cần đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ và không khí lạnh

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC, riêng tháng 12/2019 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1,0-1,5oC.

 Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 01/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 01 và tháng 02/2020. Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Lượng mưa

Bắc Bộ

Tổng lượng mưa (TLM) từ tháng 11/2019-3/2020 từ 20-40mm/tháng (cao hơn TBNN), trong những tháng mùa đông có thể xuất hiện một số đợt mưa rào và dông khi có gió mùa Đông Bắc. Tháng 4/2020, TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-25%.

Trung Bộ

Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 11/2019-3/2020, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng tháng 12/2019 TLM từ 20-40mm (cao hơn TBNN). Tháng 11/2019, TLM tại khu vực Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-25%; khu vực Nam Trung Bộ TLM thấp hơn từ 15-30%. Từ tháng 12/2019-3/2020 TLM tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 4/2020, TLM toàn khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Tại khu vực Tây Nguyên TLM từ tháng 11/2019-3/2020 phổ biến xấp xỉ so với TBNN; khu vực Nam Bộ TLM tháng 11, tháng 12/2019 thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ, tháng 01-3/2020 phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 4/2020 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với TBNN.

 Khả năng mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc tương đương so với TBNN.

Thủy văn

Bắc Bộ

Từ tháng 11/2019-4/2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc thiếu hụt so với TBNN từ 20-50%, thiếu hụt nhiều vào các tháng cuối năm 2019; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hạ lưu sông Hồng thiếu hụt từ 30-50%.

Trung Bộ, Tây Nguyên

Từ nay đến tháng 12/2019, trên các sông Trung, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên là thời kỳ lũ chính vụ, dòng chảy trên các sông có xu thế tăng dần. Trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 3-4 đợt lũ vừa; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ nhỏ và dao động. Lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-35%, một số sông thấp hơn 50%.

Đỉnh lũ năm 2019 trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, tương đương TBNN; trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn có khả năng xuất hiện lũ lớn.

Từ tháng 01 đến tháng 4/2020, mực nước trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống dần, riêng các sông ở Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuát hiện 1-2 đợt dao động vào tháng 01/2020. Trên một số sông khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm dần và phổ biến thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 10-65%, riêng các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên ở mức xấp xỉ với TBNN cùng kỳ.

Nam Bộ

Từ nay đến cuối năm 2019, mực nước sông Mê Công xuống dần, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN.

Trong tháng 10, mực nước trên sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của đợt triều cường mạnh, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. Trong tháng 11, 12 mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng 2 đợt triều cường, mực nước tại các trạm hạ lưu có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

(KTT + TTKTTV)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn