Xâm nhập mặn ở Nam Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp

Ngày 5/2, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông tin đợt xâm nhập mặn từ ngày 8 đến 16/2 ở nhiều địa phương Nam bộ có thể đạt mức độ chiều sâu xâm nhập mặn cao nhất so với cùng kỳ.

Theo đó, dự báo của Viện khoa học Thủy lợi miền Nam, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu hơn cùng kỳ từ 4 – 7km. Khảo sát độ mặn tại các cửa sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây có phạm vi ảnh hưởng từ 95 – 100km. Do đó, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo, các địa phương ven biển cần tranh thủ lấy nước ngọt từ thời điểm hiện tại để đưa vào hệ thống công trình tưới tiêu hợp lý. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể và hạn chế tiêu thoát và kiểm soát mặn ở các hệ thống thủy lợi, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về.

Cũng theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, cùng với diễn biến xâm nhập mặn thì khảo sát diễn biến dòng chảy cập nhật về đồng bằng cũng được dự báo khả năng gây ra hạn mặn lịch sử. Riêng trong tuần qua, nước mặn 4‰ xâm nhập vào các cửa sông từ 34km(tại sông Cái Lớn) đến 77km (sông Vàm Cỏ Tây).

Bên cạnh đó, dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia trong tháng 2/2020, dòng chảy trên sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long rất hạn chế, khiến khả năng thiếu hụt từ 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn